Skutky služby

5.5. 2021Pierre Valor324x

Čtvrtým jazykem lásky jsou skutky služby

„Marie, kolik vám bylo let, když jste se vdávala?“ zeptal jsem se.

„Osmnáct,“ řekla. „Vzali jsme se hned po střední škole. Marek byl o rok výš, a když jsme se brali, už pracoval.“

„Když jste spolu na střední škole chodili, jak často za vámi Marek jezdil?“ vyzvídal jsem.

„Skoro každý večer,“ řekla. „Vlastně chodil už odpoledne a často u nás zůstával na večeři. Pomáhal mi s mými domácími povinnostmi a potom jsme spolu jen tak seděli a povídali si až do večeře.“

„A co jste dělali po večeři?“ zeptal jsem se Marka.

Podíval se na mě s rozpačitým úsměvem a řekl, „takové ty normální věci, jako když s někým chodíte, však víte.“

„Když jsem měla nějaký těžký úkol do školy,“ řekla Marie, „vždycky mi s ním pomohl. Někdy jsme tím strávili celé hodiny. Měla jsem na starosti vánoční besídku pro nejstarší ročník. Bylo to skvělé.

“Změnil jsem taktiku a zaměřil se na třetí oblast jejich neshod. „Marku, když jste spolu chodili, chodíval jste s ní v neděli večer také do kostela?“

„Ano, chodil,“ řekl. „Kdybych s ní totiž nešel večer do kostela, nemohl bych ji ten večer už vidět. Její otec byl v tomhle přísný.“

„Nikdy si na nic nestěžoval,“ doplnila Marie. „Vlastně se mi zdálo, že ho to těší. Nakonec nám pomáhal i s vánočním programem. Když skončila příprava na vánoční besídku ve škole, začal se připravovat vánoční program v kostele. Pracovali jsme na tom spolu asi dva týdny. Je velice šikovný, co se týče kreslení a umí dělat kulisy.

“Měl jsem dojem, že to začíná být jasné, ale nebyl jsem si jist, jestli má ten dojem také Marek s Marií. Otočil jsem se k Marii a zeptal se jí, „Když jste chodila s Markem, co vás přesvědčilo o tom, že vás miluje? V čem se lišil od jiných chlapců, s kterými jste chodila?“

„Tím, že mi se vším pomáhal,“ řekla. „Pořád mi s něčím chtěl pomáhat. Nikdo z ostatních chlapců se o tyhle věci nezajímal, ale pro Marka to bylo samozřejmé. Když u nás někdy večeřel, pomáhal mi i s mytím nádobí. Připadal mi jako nejúžasnější člověk na světě, kterého jsem vůbec kdy mohla potkat, ale po svatbě se to změnilo. Od té doby mi nepomáhá s ničím.“

Otočil jsem se zpět k Markovi a zeptal se ho, „Proč jste všechny ty věci před svatbou dělal?“

„Přišlo mi to samozřejmé,“ řekl, „kdybych byl na jejím místě, očekával bych, že ten, kdo mě má rád, mi pomůže.“

„A proč jste jí přestal pomáhat, když jste se vzali?“ zeptal jsem se.

„Asi jsem počítal s tím, že to bude jako u nás doma. Otec pracoval a maminka se starala o domácnost. Nikdy jsem neviděl otce luxovat nebo umývat nádobí nebo dělat cokoliv, co se týkalo domácích prací. Protože maminka nechodila do práce, bylo doma vždycky vzorně uklizeno. Vařila, prala, žehlila. Zřejmě jsem čekal, že to tak bude i u nás.

“Doufal jsem, že si Marek uvědomil totéž co já, a tak jsme se ho zeptal, „Marku, pamatujete si, co před chvíli Marie odpověděla na moji otázku, když jsem se jí ptal, proč si myslela, že ji máte rád?“

„Pomáhal jsem jí a některé věci jsme dělali společně,“ odpověděl.

„Prosby jsou návodem,
který ukazuje, jak milovat,
zatímco požadavky jsou pro lásku bariérou.“

„Takže už chápete,“ pokračoval jsem, „proč si mohla myslet, že ji nemáte rád, když jste jí přestal pomáhat?“ Přikývl, že mi rozumí. Pokračoval jsem. „Bylo zcela přirozené, že jste si vaše manželství představoval tak jako u vašich rodičů. Skoro všichni to tak děláme. Vaše jednání vůči Marii se však po svatbě radikálně změnilo od jednání, na které u vás byla do té doby zvyklá. To jediné, co pro ni bylo důkazem vaší lásky, najednou zmizelo.

“Otočil jsem se k Marii a zeptal se, „Co Marek odpověděl na mou otázku, když jsem se ho ptal, ,Proč jste dělal všechny ty věci pro Marii a pomáhal jí, když jste spolu chodili?´“

„Řekl, že mu to připadalo samozřejmé,“ zopakovala.

„Ano,“ řekl jsem, „a také, že to je přesně to, co si přál, aby pro něj dělala žena, která ho bude mít ráda. Všechny ty věci pro vás a s vámi dělal proto, že v jeho představách je to způsob, podle kterého se pozná, že někdo někoho miluje. Když jste se vzali a začali bydlet ve vlastním domě, měl své představy o tom, co byste jako milující manželka měla dělat. Čekal, že budete doma uklízet, vařit a podobně. Zkrátka, že budete pro něj tyto věci dělat a projevovat mu tak svou lásku. Když viděl, že to neděláte, rozumíte už, proč měl ten pocit, že jej nemáte ráda?“ Teď začala pro změnu Mariina hlava poskakovat nahoru a dolů. Pokračoval jsem dále, „Domnívám se, že příčinou toho, že si v manželství připadáte tak nešťastní, je, že ani jeden z vás tomu druhému neprojevuje svou lásku způsobem, kterému by ten druhý rozuměl. Ani jeden z vás nedělá pro toho druhého to, co by měl“.

„Myslím, že máte pravdu,“ řekla Marie. „Přestala jsem to dělat proto, že jsem se nechtěla smířit s jeho neustálým komandováním. Připadalo mi to, jako by chtěl, abych byla stejná jako jeho matka.“

„Jistě,“ řekl jsem, „nikdo nemá rád, když je do něčeho nucen. Láska se nedá koupit a nedá se ani vynutit. Můžeme o věci prosit, ale nikdy je nesmíme vyžadovat. Prosby jsou návodem, který ukazuje, jak milovat, zatímco požadavky jsou pro lásku bariérou.“

Marek se připojil a řekl, „Má pravdu, pane doktore. Kritizoval jsem ji, protože se mi zdálo, že jsem se v ní zmýlil. Byl jsem zklamaný, protože v mých očích jako manželka selhala. Vím, že jsem se k ní často choval hrubě a vím, že ji to trápilo.“

„Myslím, že v tomhle okamžiku můžeme najít nějaké řešení,“ řekl jsem. Vytáhl jsem z kapsy dvě papírové kartičky. „Pojďme zkusit tohle. Oba si teď sednete na schody kostela a napíšete seznam svých přání. Marku, napíšete tam tři nebo čtyři věci, které, když vstoupíte večer do dveří vašeho domu, vám dají pocit, že jste milován. Jestli je pro vás ustlaná postel důležitá, napíšete to tam. Marie, vy sepíšete tři nebo čtyři činnosti, u kterých byste přivítala Markovu pomoc. Takové, které, když je Marek bude dělat, vás přesvědčí o jeho lásce.“ (Jsem velkým fandou seznamů; nutí nás totiž uvažovat konkrétně)

Po pěti, šesti minutách mi každý podal svůj seznam. V Markově seznamu stálo:

  1. Každý den ustlat postele.
  2. Umýt dítě, aby nebylo ušmudlané, když přijdu domů.
  3. Uklidit boty do botníku, než přijdu z práce.
  4. Začínat s přípravou večeře dřív, abychom mohli jíst během 30 nebo 45 minut po mém příchodu.

Přečetl jsem Markův seznam nahlas a řekl mu, „Rozumím tomu tak, že jestliže se Marie rozhodne dělat tyto čtyři věci, budou to pro vás důkazy její lásky?“

„Přesně tak,“ odpověděl, „jestli to bude dělat, myslím, že se tím můj postoj k ní změní.“

Potom jsem přečetl Mariin seznam:

  1. Byla bych ráda, kdyby každý týden umyl auto a nečekal, že to udělám já.
  2. Byla bych ráda, kdyby přebalil dítě, když se vrátí z práce, zvláště když vařím večeři.
  3. Byla bych ráda, kdyby jednou týdně vyluxoval.
  4. Byla bych ráda, kdyby v létě každý týden sekal trávu a nenechal ji vyrůst tak vysoko, abych se za naši zahradu musela stydět.

Řekl jsem, „Marie, jestliže se Marek rozhodne plnit tyto vaše čtyři body, bude to pro vás důkaz jeho lásky?“

„Přesně tak,“ odpověděla. „Bylo by nádherné, kdyby to kvůli mně dělal.“

„Připadá vám ten seznam rozumný, Marku? Myslíte, že to zvládnete?“

„Ano,“ řekl.

„Marie, pro vás je Markův seznam také přijatelný? Myslíte si, že pokud se pro tyto věci rozhodnete, že je zvládnete?“

„Ano,“ odpověděla, „budu to dělat. Předtím mě to zmáhalo, protože cokoliv jsem udělala, nikdy to nebylo dost dobré.“

„Marku,“ řekl jsem. „chtěl bych vám připomenout, že to, na čem jste se tady dohodli, znamená vzdát se modelu manželství vašich rodičů.“

„Můj otec sekal trávní a umýval auto,“ řekl.

„Ale asi nevyměňoval plínky a neluxoval koberce, že?“

„To ne,“ řekl.

„Nemusíte to dělat, ale vždycky, když to uděláte, bude to, jako byste Marii řekl, že ji milujete.“

„Jo, co jsme pro sebe ochotni dělat předtím,
než vstoupíme do manželství, není žádnou zárukou,
že to budeme dělat i po svatbě.“

Marii jsem řekl, „Ani vy to všechno ppravděpodobně nebudete dělat, ale když budete chtít ukázat Markovi svou lásku, budete vědět, že máte na výběr ze čtyř možností. Doporučuji vám, abyste v tom pokračovali dva měsíce, a potom se uvidí, zda to vašemu manželství pomáhá. Ke konci druhého měsíce můžete seznamy doplnit o další body. Pokud budete chtít seznam vašich přání dále rozšiřovat, doplnil bych každý měsíc maximálně jeden bod navíc.“

„Vypadá to rozumně,“ řekla Marie.

„Myslím, že jste nám pomohl,“ řekl Marek.

Chytli se za ruce a odcházeli pomalu směrem ke svému autu. Nikdy jsem nezapomněl na pocit nahlédnutí do problému, který jsem tam pod pistáciovníkem poprvé zažil.

„Čtvrtým jazykem lásky jsou
skutky služby.“

Z knihy Pět jazyků lásky. Tento článek vznikl pro rozšíření povědomí o knize. 

Cestovatel, kreativec, autor povídek plných emocí
Komentáře