7.5. 2021

Určení vašeho jazyka

„Udělejte si čas a napište si na kus papíru, který jazyk je vaším primárním jazykem. Ty, co zůstanou, seřaďte podle pořadí důležitosti.“ Pokud chcete udržovat citovou nádrž lásky vašeho partnera plnou, je nezbytné určit jeho/její primární jazyk. Někteří jedinci určí svůj jazyk lásky i jazyk lásky svého partnera okamžitě. Zařadí se jednoduše do některého z pěti uvedených: Slova ujištění Pozornost...

6.5. 2021

Fyzický kontakt

Pátým jazykem lásky je fyzický kontakt Už dlouho víme, že fyzický dotek je jedním ze způsobů, jak projevit lásku. Řada výzkumných projektů v oblasti vývoje dětí prokázala, že děti, které jsou chovány, objímány a laskány, mají mnohem vyrovnanější emocionální život ve srovnání s dětmi vyrůstajícími bez takových fyzických kontaktů. Význam dotýkání se dětí není novinkou, kterou bychom objevili...

5.5. 2021

Skutky služby

Čtvrtým jazykem lásky jsou skutky služby „Marie, kolik vám bylo let, když jste se vdávala?“ zeptal jsem se. „Osmnáct,“ řekla. „Vzali jsme se hned po střední škole. Marek byl o rok výš, a když jsme se brali, už pracoval.“ „Když jste spolu na střední škole chodili, jak často za vámi Marek jezdil?“ vyzvídal jsem. „Skoro každý večer,“ řekla. „Vlastně chodil...

4.5. 2021

Přijímaní darů

Třetím jazykem lásky je přijímaní darů V Chicagu jsem studoval antropologii. Díky tomuto svému zájmu jsem poznal velice zajímavé lidi z různých končin celého světa. Byl jsem ve Střední Americe, kde jsem se zabýval vyspělými civilizacemi Mayů a Aztéků. Na tichomořských ostrovech jsem studoval melanéské a polynéské kmeny. Zajímal jsem se také o Eskymáky v tundrách na severu a o původní obyvatele Japonska...

4.5. 2021

Pozornost

Druhým jazykem lásky je pozornost. Když mluvím o pozornosti, mám na mysli opravdu plnou, maximálně soustředěnou pozornost. Nemyslím tím, že budete sedět vedle sebe na gauči a dívat se na televizi. Vaše pozornost je v takovém případě zaměřena nikoliv na partnera, ale na program ABC nebo NBC nebo nějaký jiný. Ve skutečnosti mám na mysli rozhovor při vypnuté televizi, kdy sedíte na gauči vedle sebe,...

3.5. 2021

Slova ujištění

Prvním jazykem lásky jsou slova ujištění Mark Twain jednou řekl, „Z dobrého komplimentu bych mohl být živ dva měsíce“. Jestliže to budeme brát doslova, znamenalo by to, že šest komplimentů ročně by udrželo jeho citovou nádrž lásky ve stavu použitelnosti. Váš partner jich bude pravděpodobně potřebovat více.Jednou z možností, jak vyjádřit lásku emociálně, je používat slova,...

2.5. 2021

Zamilovanost

„Naše sny před manželstvím jsou plné představ o dokonalém štěstí… je těžké uvěřit něčemu jinému, když jste zamilovaní.“ Někteří z odborníků, mezi nimi např. psychiatr M. Scott Peck a psycholožka Dorothy Tennovová, došli k závěru, že zamilovanost by vůbec neměla být spojována s láskou. Dr. Tennovová se domnívá, že rozdíl mezi zamilovaností a skutečnou láskou je asi jako rozdíl mez dětskou říkankou a básní....

1.5. 2021

Citová nádrž lásky

„V srdci všech lidí se skrývá touha po důvěrnosti a touha být milován. Právě v manželství má být naplněna potřeba lásky a intimity zároveň.“ Jestliže se shodneme na tom, že slovo láska prostupuje lidskou společností, a to z pohledu minulosti i přítomnosti, budeme asi také souhlasit s tím, že je to velice zavádějící slovo. Užíváme ho v nejrůznějších situacích. Říkáme „miluji hamburgery“, a vzápětí, „miluji svou matku.“ Mluvíme...

8.2. 2021

Kéž bych byl býval věděl…

Nikdo mi naneštěstí neřekl, že romantická láska má dvě stadia a mě nezbývá než přejít z jednoho do druhého. Zjistil jsem, že druhé stadium romantické lásky od nás vyžaduje mnohem více záměrného úsilí než první. A ano, budete se muset snažit, chcete-li, aby vaše emocionální láska přežila. Nicméně ty, kdo vyvinou patřičné úsilí, aby přešli z prvního stadia do druhého, čeká...