Slova ujištění

3.5. 2021217x

Prvním jazykem lásky jsou slova ujištění

Mark Twain jednou řekl, „Z dobrého komplimentu bych mohl být živ dva měsíce“. Jestliže to budeme brát doslova, znamenalo by to, že šest komplimentů ročně by udrželo jeho citovou nádrž lásky ve stavu použitelnosti. Váš partner jich bude pravděpodobně potřebovat více.Jednou z možností, jak vyjádřit lásku emociálně, je používat slova, která budují.

Šalomoun, autor starověké židovské moudrosti, napsal, „V moci jazyka je život i smrt“. Mnoho dvojic si nikdy neuvědomilo, jak ohromnou moc může mít verbální podpora. A Šalomoun dodává, „Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.“Slovní komplimenty nebo slova ocenění jsou mocnými prostředníky lásky.Nejsrozumitelnější jsou v jednoduchých, přímých prohlášeních jako například:

“V tom obleku máš opravdu šmrnc.“

“Ty šaty ti ohromně sluší, snad nikdy jsem tě neviděl krásnější!“

“Nikdo neumí dělat brambory tak jako ty. Můžu se po nich utlouct.“

“Jsem ti vděčná za to opláchnutí nádobí po večeři.“

Díky, že jsi na dnešní večer zařídil hlídání dětí. Oceňuji to.“

Jak by to asi ovlivnilo manželství, kdyby manžel a manželka slýchali takováto slova ujištění pravidelně?

Před několika lety jsem seděl ve své kanceláři s otevřenými dveřmi. Žena, která procházela kolem, nahlédla dovnitř a zeptala se,

„Neměl byste na mě chvilku?“

„Jistě, pojďte dál.“

Posadila se a řekla, „pane doktore, mám problém. Nejsem schopna přinutit manžela, aby vymaloval naši ložnici.“

První moje myšlenka byla, dámo, jste na špatném místě. Nevlastním firmu na malování pokojů. Nahlas jsem ale řekl, „Řekněte mi o tom víc“.

„Dobrá,“ odvětila, „tak tedy zrovna minulou sobotu. Pamatujete si, jak nádherně bylo? A víte, co můj manžel celý den dělal? Umýval a leštil auto.“

„No a co vy na to?“

„Šla jsem za ním a řekla mu, ,Bobe, já tě nechápu. Dnes je den jako dělaný pro vymalování ložnice a ty tady zatím myješ a leštíš auto.“

„No a vymaloval ji?“ vyptával jsem se.

„Ne. Je stále nevymalovaná. Už nevím co dál.“

„Rád bych se vás na něco zeptal,“ řekl jsem.

„Máte něco proti mytí auta?“

„Ne, ale ráda bych měla vymalovanou ložnici.“

„A jste si jistá, že váš manžel ví, že chcete vymalovat ložnici?“

„Samozřejmě,“ řekla.

„Mluvím o tom už devět měsíců.“

„Dovolte mi ještě jednu otázku. Dělá váš manžel alespoň někdy něco dobře?“

„Jako co například?“

„No tak jestli vynáší odpadky, umývá přední sklo vašeho auta, tankuje benzín, platí účty za elektřinu nebo třeba jen věší svůj kabát do skříně?“

„Ano, něco z toho dělá.“

„Potom mám dva návrhy. Za prvé, už nikdy se znovu nezmiňujte o vymalování vaší ložnice.“ A pro jistotu jsem dodal, „Už nikdy o tom nemluvte.“

„Opravdu nevím, jak tohle může pomoci,“ řekla.

„Podívejte, právě jste mi řekla, že váš manžel už ví, že chcete, aby vaši ložnici vymaloval. Je tedy zbytečné znovu mu to opakovat. Už to ví. Druhým návrhem je, že až váš manžel příště udělá zase něco užitečného, pochvalte jej. Když vynese odpadky, řekněte mu, ,Bobe, moc mě potěšilo, když jsem viděla, že jsi vynesl smetí.´ Neříkejte ,Muselo to trvat tak dlouho? Čekal jsi snad, až to za tebe vynesou ty roje much?´ Jestliže uvidíte, že platí účty za elektřinu, položte mu ruku kolem ramen a řekněte. ,Bobe, jsem moc ráda, že vyřizuješ tyhle účty. Vím, že někteří muži takové věci vůbec neberou na vědomí a chtěla bych Ti říct, že to u tebe opravdu hodnotím.´ Pokaždé, když udělá něco takového, pochvalte jej.“

„Pořád si ale neumím představit, že by to mohlo vyřešit můj problém s nevymalovanou ložnicí.“

„Zeptala jste se na radu, tady ji máte. Nemusíte mi platit,“ odpověděl jsem.

„Skutečná láska nespočívá v tom,
že budete mít všechno, co chcete,
ale že budete dělat dobré věci pro toho,
koho milujete.
Ve skutečnosti to ale zároveň funguje tak,
že když jsme sami kladně přijímáni,
máme mnohem větší motivaci toto jednání opětovat
a vycházet partnerovi také vstříc.“

Když ode mne odcházela, nevypadala příliš spokojeně. Za tři týdny však přišla znovu a řekla, „Funguje to!“ Pochopila, že povzbuzování je mnohem lepším podnětem než sekýrování.

Nechci vás podněcovat k prázdnému lichocení, abyste tak od partnera získali to, co chcete. Skutečná láska nespočívá v tom, že budete mít všechno, co chcete, ale že budete dělat dobré věci pro toho, koho milujete. Ve skutečnosti to ale zároveň funguje tak, že když jsme sami kladně přijímáni, máme mnohem větší motivaci toto jednání opětovat a vycházet partnerovi také vstříc.

„Prvním jazykem lásky jsou
slova ujištění.“

Z knihy Pět jazyků lásky. Tento článek vznikl pro rozšíření povědomí o knize. 

Komentáře